Dokumenty do pobrania dot. produktów i usług oferowanych w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym (neoBANKu) do 31 grudnia 2023 r.

Dla Klientów Indywidualnych


RACHUNKI:
Dokumenty dotyczące opłat neoKONTO PROFIT

Dokumenty dotyczące opłat neoKONTO od 01.01.2023

Regulamin Konta osobistego zał. 1

Regulamin Konta oszczędnościowego dla osób fizycznych zał. 2

Słownik pojęć powiązanych z rachunkiem płatniczym

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Indywidualnych zał. 1

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Indywidualnych zał. 1

Regulamin Promocji neoKONTA PROFIT 04.2024-05.2024 r.

Regulamin Promocji neoKONTA PROFIT 06.2024-07.2024 r.


KREDYTY:
Regulamin kredytów konsolidacyjnych i hipotecznych od 04.04.2023 roku

Wyciąg Taryfy prowizji i opłat dla Klientów Indywidualych od 04.04.2023 roku


OSZCZĘDNOŚCI:
Regulamin lokat dla Klientów Indywidualnych od 01.07.2021 roku

Regulamin terminowych lokat oszczędnościowych od 09.10.2016 roku

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Indywidualnych od 04.04.2023 roku


Dla Przedsiębiorców i Rolników


RACHUNKI:
Regulamin Konta firmowego (T4)-Z4

Regulamin Konta firmowego-Z3

Regulamin Konta rolniczego (T4)-Z6

Regulamin Konta rolniczego-Z5

Słownik pojęć powiązanych z rachunkiem płatniczym

Taryfa prowizji i opłat dla Firm -Z3

Taryfa prowizji i opłat dla Firm - zał. 2 (kredyt w rachunku)-Z3

Taryfa prowizji i opłat dla Firm - zał. 3 (kredyty i pożyczki)-Z4

Taryfa prowizji i opłat dla Przedsiębiorców-Z2

Taryfa prowizji i opłat dla Przedsiębiorców - zał. 2 (kredyt w rachunku)-Z1

Taryfa prowizji i opłat dla Przedsiębiorców - zał. 3 (kredyty i pożyczki)-Z2


KREDYTY:
Regulamin kredytów i pożyczek dla Przedsiębiorców od 04.04.2023 roku

Wyciąg - Taryfa prowizji i opłat dla Firm od 05.12.2022 roku


OSZCZĘDNOŚCI:
Regulamin rachunków lokat terminowych od 01.03.2021 roku